Yaşanabilir bir dünya için farkında olmak ve farkındalık yaratmak ilkesi içinde emanet edilen doğal kaynakları gelecek
kuşaklara aynı şekilde, hatta daha da iyileştirilmiş bir biçimde devredebilmek için çalışıyoruz.
ACAR OTEL olarak Sürdürülebilirlik yönetiminin her unsurunda sürekli gelişim ve iyileştirmeyi amaçlıyoruz.
2023 yılı itibariyle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza başladık. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz gelişmeyi; yönetimimiz,
çalışanlarımız, konuklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer tüm partnerlerimiz ile paylaşmayı ve böylece bu noktada yaratacağımız
farkındalığı artırarak, ortak hedef ve başarılara dönüştürebilmeyi amaçlamaktayız.
Bu hazırlanan sürdürülebilirlik raporunda yer alan bilgiler,

    • Tesislerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik performans değerlendirmesini,
    • Bu performansı artırmak adına belirlenen hedeflerimizi,
    • Bu hedeflere ulaşmak için izlenecek strateji ve sürecimizi,
    • Ekolojik dengeye katkıda bulunabilmeyi,
    • Çevreye etki edecek olumsuzlukları ve tehlikeleri en aza indirmeyi.

PDF Dokümanımıza göz atmak için aşağıdan görsele tıklayın.